Het bestuur van Blue Drakes verwelkomt je graag als nieuw lid.

Bij Blue Drakes hebben we actieve leden vanaf 6 jaar tot 65+. De jongste groep van 6 tot 9-jarigen is najaar 2015 gestart.

Je kunt meedoen als recreant, dan doe je alleen mee met trainingen en onderlinge wedstrijdjes.Maar voor de meeste leden is competitiespelen toch de uitdaging. Dan neem je naast trainingen ook deel aan door de Basketballbond georganiseerde wedstrijden.

Bepalingen van het lidmaatschap

 • Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van het inschrijfformulier en loopt voor onbepaalde tijd door.
 • Opzeggen kan met ingang van 1 januari of 1 juli door minstens vier weken van te voren schriftelijk of per e-mail bij de ledenadministratie op te zeggen.
 • Elk lid gaat akkoord met automatische incasso van de contributie per half jaar (in de maanden september en januari).
 • Behalve leden die gebruik maken van de geboden sportieve faciliteiten (trainingsuren / competitie) kennen we ook de donateur of sponsor. Dat is iemand die Blue Drakes een warm hart toedraagt en via de Nieuwsbrieven op de hoogte wordt gehouden. Desgewenst kan hij/zij deelnemen aan eenmalige activiteiten als oliebollentoernooi, barbecue etc.
 • Er wordt geen inschrijfgeld gerekend.
 • Iemand die korter dan 5 jaar geleden lid was van een andere basketbalvereniging dient een schuldvrijverklaring van die vereniging te overleggen.
 • De contributiebedragen worden per seizoen vastgesteld (zie het Informatieblad voor de actuele bedragen).
 • Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar het Informatieblad

Aanmelding nieuw

Klik hier om je in te schrijven of meer te weten te komen over lid worden van Blue Drakes

Contributie 2021-2022 (per half jaar)

leeftijdscategorie

Competitiespelend

Recreant

Senior (22 jaar of ouder)

€ 180,00

€ 85,00

Junior (Jonger dan 22 jaar)

€ 135,00

€ 80,00

Donateur   Minimaal € 12,50


De leeftijd, die je bereikt in het kalenderjaar 2017, geldt bij bepalen van de contributie.
Voor competitiespelers is de contributie hoger. Reden: Inschrijfgelden bij NBB, extra zaalhuur voor wedstrijden en diverse administratieve kosten.
Contributie kan aangepast worden na goedkeuring door de algemene ledenvergadering.

Wedstrijden en trainingen

 • Ieder competitiespelend lid ouder dan 14 jaar is verplicht om de spelregels van het basketbal te leren door het volgen van een cursus voor F-scheidsrechter. Het bestuur bepaalt wie van de leden aan de beurt is voor het volgen van de cursus. Na het behalen van het scheidsrechtersdiploma kunnen leden worden ingedeeld om te fluiten bij thuiswedstrijden van Blue Drakes.
 • Ieder competitiespelend lid vanaf 12 jaar is verplicht om volgens een aan het begin van elke competitiehelft opgesteld schema bij thuiswedstrijden te tafelen (scoren of timen).
 • Elk team bepaalt hoe er naar de uitwedstrijden gereisd wordt. Bij junioren teams zal daarvoor vaak een beroep op de ouders worden gedaan.
 • Elk lid dient zich sportief en correct te gedragen, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. Als handleiding daarvoor neemt hij/zij kennis van de regels voor sportiviteit en respect, opgesteld door de vereniging.

Bijdragen aan een gezonde vereniging

De vereniging kan slechts bloeien indien voldoende leden bereid zijn om naast het meedoen aan trainingen en wedstrijden een bijdrage te leveren aan de organisatie door zich beschikbaar te stellen als trainer, scheidsrechter, bestuurslid, lid van de technische commissie of activiteitencommissie etc.
Ook het deelnemen aan de ledenvergaderingen hoort daarbij.

Jurytaken / Fluiten bij thuiswedstrijden

Van elk lid wordt verwacht dat deze zich inzet voor de vereniging door het verrichten van jurytafelwerkzaamheden (scorer, timer) of door als scheidsrechter op te treden bij thuiswedstrijden. Het schema voor deze taken wordt vooraf gepubliceerd op de website van de vereniging (www.bluedrakes.nl) en wordt ook per e-mail verstuurd. Indien men verhinderd is, dan is het de eigen verantwoordelijkheid om een vervanger te regelen. Een dienst ruilen is het eenvoudigst. Als je afwezig bent zonder vervanging kan de vereniging een boete van 5 euro in rekening brengen. In principe zijn vrijgesteld van jurytaken: bestuursleden, trainers/coaches, scheidsrechters (die per seizoen ten minste 5 wedstrijden fluiten), recreanten en leden onder de 12 jaar.