Het ligt er, het eerste super basketbalveld van Woerden

Na vijf jaar knokken, lobbyen, sleuren, denken en volhouden is het er dan. Een prachtig super mooi basketbalveld aan de Essenlaan. Daarnaast ligt ook nog eens een tweede veld, iets kleiner, met asfalt maar eveneens heerlijk om op te ballen. Op beide velden kan er ook heel goed 3x3 basketbal gespeeld worden.

Bijna af

 Veel leden hebben het veld al gezien of er zelfs op gespeeld. De velden zijn nog niet geheel klaar. Komende week worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd zoals het aanbrengen van belijning, wordt het 4e bord afgemaakt (een aantal stangen ontbraken). De gemeente past verder de verharding bij de entree nog aan en verplaatst een zitbankje. Verder is aan de gemeente gevraagd of het mogelijk is om de verlichting op het veld te herstellen en om de bomen te snoeien.

Opening

We willen de velden vanzelfsprekend feestelijk openen en er veel aandacht aanbesteden. Een officiële en spectaculaire opening zo vlak voor de vakanties lukt niet. De opening willen we begin september organiseren. Goede ideeën heeft of hulp bij de opening zijn van harte welkom. Maar het veld is te mooi om tot die tijd niets te doen. Daarom organiseren we zaterdag 11 juli een clinic voor de jeugd.

Clinic voor de jeugd

We hebben Ben Ponsioen en Arvin Slagter, twee bekende en ervaren basketbalkanjers, bereid gevonden om een clinic voor ons te houden. Wil je weten wie ze zijn, gewoon even googelen.

 Jammer genoeg kunnen we daarvoor niet alle leden van de vereniging uitnodigen. We hebben gekozen om de volgende teams: U14, U16, U20 en V18. De Clinic is zaterdag 11 juli om 13.00 uur en duurt tot 14.15 uur. Zorg dat je zeker 15 minuten van te voren aanwezig bent, neem als je die hebt een eigen bal mee. Graag willen we ook weten of je komt. Wil je dit aan je coach doorgeven? Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij Jeroen Nap (06-48338959) of Luc Ettema (06-20401251).

Vanzelfsprekend zijn andere leden en coaches van Blue Drakes van harte uitgenodigd om te komen kijken.
Ook leuk om te melden is, dat Ben en Arvin ook basketbal Kampen organiseren. Heb je daar eventueel belangstelling voor dan kun je daar zaterdag meer informatie over krijgen, zie ook www.as2basketballcamp.nl

 Aanleg eerste superveld van Woerden

Wat is er gebeurd? Over het oude asfalt is een nieuwe laag asfalt aangebracht, waardoor alles weer mooi vlak en strak was. Vervolgens is er op één van de twee velden een kunststof vloer in kleur, met de belijning van een officieel basketbalveld, aangelegd. Het resultaat mag er zijn en wij horen dan ook vele enthousiaste reacties. Ook niet onbelangrijk is, dat de basketbalpalen zijn vervangen voor super nieuwe basketbalpalen, waarvan de borden ook nog in hoogte verstelbaar zijn. Het andere veld blijft een asfaltveld met belijning maar wel met dezelfde goede basketbalborden.

Sponsoren

Het aanleggen van dit superveld is niet goedkoop. De Blue Drakes was gevraagd om met ruim € 20.000 de aanleg van het veld door de gemeente Woerden mede mogelijk te maken. Daarvoor zijn we op zoek gegaan naar sponsors. Dankzij hen hebben we nu een superveld in Woerden liggen. We willen de sponsors dan ook hartelijk bedanken. Het zijn:

- het VSB Fonds

- het Rabo Dichtbij Fonds

- de Sint Franciscus Stichting

- de Stichting Vrienden van Welzijn en Zorg Midden Holland

- de Gildepatroons van Bredius

- Purple Haze

- Jumbo Tournoysveld

- Erik Jansen Advies

- Wasmus Consultancy

en enkele anonieme sponsoren,

En natuurlijk niet te vergeten de gemeente Woerden.

Stukje geschiedenis

Het plan om de basketbalvelden aan de Essenlaan op te knappen bestaat al vanaf 2015. De eerste ideeën zijn toen ontstaan bij Arie en Jeroen. Vervolgens zijn er vele plannen gemaakt en is er lobbywerk naar gemeente en met raadsleden geweest.

Vanaf september 2018 zijn deze plannen concreter geworden. Blue Drakes (Theo, Jeroen, Luc en Arie) hebben na intensief overleg met de gemeente Woerden voor elkaar gekregen dat de velden opgeknapt zouden gaan worden. Voor de gemeente was het inmiddels ook wel duidelijk dat je dit asfaltveld geen speelveld meer kon noemen. Feitelijk voldeed het veld aan geen enkele norm. We wilden samen met de gemeente een veld geschikt is om op te basketballen, maar ook om op te spelen en andere sporten te doen. Ons doel was het bevorderen van het sporten voor iedereen in de buurt en ook voor de omliggende scholen. Natuurlijk wilden we ook de basketbalsport en in het bijzonder de Blue Drakes goed in het zonnetje zetten. Het streven was een hoogwaardig basketbalveld met vele andere functies. Gezamenlijk is naar een oplossing gezocht om het asfaltveld op te knappen en de basketbalmogelijkheden te optimaliseren. Dit is uiteindelijk gelukt. In totaal kost de aanleg van de twee velden een kleine € 60.000. Ongeveer 60 % van de kosten wordt door de gemeente betaald en 40 % komt van Blue Drakes (en uiteindelijk de sponsors).

Blue Drakes ballen

Bij een speciaal basketbalveld horen, zo dachten we, ook speciale Blue Drakes basketballen. We zijn trots op ons logo en onze kleuren en willen die graag uitdragen. We hebben in 2020 eenmalig 100 basketballen gekocht die we aan onze leden voor een gering bedrag gaan verkopen. Het zijn goede ballen, met veel grip en ze zijn zowel buiten als binnen te gebruiken. We hopen jullie zo te verleiden om zoveel mogelijk buiten te gaan basketballen en zo ook andere jeugd enthousiast te maken. We hebben nog meer ideeën om met deze ballen sponsors binnen te halen en zo een financieel gezonde Blue Drakes te houden. Meer informatie over dit ballenplan volgt. De ballen zijn inmiddels onderweg (ja, ja helemaal uit China) en worden eind juli verwacht. Hier zoeken we nog sponsoren voor.

Wij wensen iedereen veel basketbalplezier