Blue Drakes is een kleine basketbalvereniging. Bij ons draait het om het plezier dat je met anderen kunt hebben met het spelen van basketbal. Meespelen is bij Blue Drakes belangrijker dan winnen. Onderdeel van het plezier in het spel is het spelen van wedstrijden en het beheersen van de techniek. We verwachten dan ook dat als je bij ons komt spelen dat je inzet toont en je realiseert dat basketbal een teamsport is.

Blue Drakes kan alleen bestaan dankzij de inzet van vrijwilligers. Omdat we een kleine club zijn hebben we iedereen nodig, zodat we met z’n allen kunnen basketballen, trainen en competitie kunnen spelen. We verwachten van iedereen, ouders en spelers, een inzet. Dat kan bijvoorbeeld zijn tafelen, een bestuursfunctie vervullen, mee helpen een toernooi te organiseren, een team trainen of coachen. Het lidmaatschap van Blue Drakes is niet vrijblijvend. Van iedereen (ook ouders) wordt een bijdrage verwacht. Alleen contributie betalen is niet voldoende.

Sport moet vooral plezierig zijn. Dat betekent ook dat je in een prettige, sportieve sfeer moet kunnen sporten. Dan doe je het graag en heb je het naar je zin. Bij Blue Drakes moet iedereen zich thuis kunnen voelen. We volgen hierin ook het betreffende beleid van de Nederlandse Basketbalbond. We hanteren daarom de volgende regels. We willen dat:

 • de leden sportief omgaan met medespelers en -speelsters, tegenstanders en scheidsrechters. Voldoende kennis van de spelregels is daarbij een voorwaarde. Het is daarom vereist om vanaf 13 jaar je spelregelbewijs te halen. De club voorziet daarbij in begeleiding.

 • iedereen bij wedstrijden zorgt voor correcte kleding, meedoet aan de line-up en de beslissingen van de scheidsrechters zonder problemen accepteert.

 • ook het publiek zich bij wedstrijden sportief gedraagt.

 • je op de afgesproken tijd aanwezig bent bij de trainingen en de wedstrijden.

 • je je tijdig afmeldt als je niet kunt trainen of spelen.

 • zoveel mogelijk leden en hun ouders een vrijwilligerstaak binnen de club op zich nemen. Hoe meer leden/ouders dat doen, des te lichter is het werk dat gedaan moet worden om de club optimaal te laten draaien.

 • wij over zoveel mogelijk goede scheidsrechters en tafelaars (scorebord en wedstrijddata) beschikken. Alle wedstrijdspelers en -speelsters zijn verplicht daaraan mee te werken. De club stelt hiervoor een scheidsrechtersschema op.

 • iedereen eigen afval opruimt en eraan meewerkt om kleedkamers en speelzaal schoon en opgeruimd achter te laten (baskets omhoog, ballen in de kasten e.d.).

 • er geen discriminatie op wat voor manier dan ook binnen de club plaatsvindt. Elkaar pesten, uitschelden enz. is uit den boze.

 • agressief gedrag en gebruik van geweld binnen de club niet voorkomt. Niet tijdens trainingen en wedstrijden, maar ook niet daarvoor of daarna buiten de club.

 • er geen seksuele intimidatie plaatsvindt binnen de club. Een veilig en sociaal sportklimaat voor iedereen is daarvoor een voorwaarde.

Alle leden van Blue Drakes dienen zich hieraan te houden en bovendien mee te werken aan een goede sfeer binnen de club. Bestuur en andere vrijwilligers binnen de club zien hierop toe. Met name van de trainers en coaches wordt gevraagd een voorbeeldfunctie te vervullen en actief op te treden als dat nodig is.

We zijn een kleine club en hebben meestal maar één team per leeftijdscategorie. Daarom kunnen we onze teams niet samenstellen op basis van geleverde prestaties en het beheersen van de techniek. Het spreekt voor zich dat we graag wedstrijden willen winnen en dat doen we zonder teamleden bij wedstrijden uit te sluiten.

De trainers moeten zich kunnen concentreren op de deelnemers aan de training. De ervaring leert dat de aanwezigheid van publiek bij de training leidt tot onrust. Om die reden is de regel dat er geen publiek bij de training aanwezig kan zijn. Het is aan de trainer om aan te geven wanneer er wel publiek bij een training aanwezig kan zijn.

We hebben in Woerden een mooi basketbalveld aan de Essenlaan. Dat veld is er dankzij de inzet en medefinanciering van Blue Drakes gekomen. Het veld is openbaar terrein waar iedereen welkom is. Als we in verenigingsverband activiteiten op het veld organiseren dan houden we ons aan de regels die er op de borden bij het veld staan. We staan open voor niet-leden om mee te doen.

Als er klachten zijn dan kunnen die worden ingebracht bij het bestuur. Het bestuur verplicht zich om klachten serieus te nemen en te beantwoorden.

Sinds 2017 beschikt Blue Drakes over een vertrouwenspersoon. Dit is Sirid Jakobsen. Zij is te bereiken via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Leden van de club (of hun ouders) die geconfronteerd worden met (seksueel) ongewenste gedragingen of uitlatingen van anderen binnen de club kunnen met de vertrouwenspersoon contact opnemen. Dat kan ook als je iets is opgevallen waarvan je melding wil maken. Van de trainers vraagt de club om een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen. Hiermee wil Blue Drakes benadrukken dat de club grote waarde hecht aan een ook in dit opzicht veilige sportomgeving. We volgen hierin ook het betreffende beleid van de Nederlandse Basketbalbond.