Blue Drakes heeft zijn statuten vernieuwd. Op de Algemene Vergadering van 11 december 2023 is de voorgestelde wijziging door de leden aangenomen. Vervolgens is de akte op 24 januari 2024 bij de notaris gepasseerd. In de statuten en het huishoudelijk reglement vind je wat je rechten en plichten zijn als lid en hoe je deze rechten kunt uitoefenen. Ook lees je er wat de plichten zijn van het bestuur. Daar kun je het bestuur dus op aanspreken.

Dergelijke afspraken zijn nodig zodat van te voren duidelijk is hoe eventuele conflicten beslecht gaan worden.

In het Huishoudelijk Reglement lees je onder andere:

Bij artikel 9, lid 1

De Statuten en het Huishoudelijk Reglement worden op de website van de vereniging gepubliceerd.

De documenten vind je hier: