De vereniging Blue Drakes draait volledig op vrijwilligers. Op deze pagina staat beschreven welke rollen die vrijwilligers hebben. Waar die rollen zijn ingesteld, welke verantwoordelijkheden en taken ze hebben en een korte beschrijving van de tijdsbesteding. Voor de meeste rollen heeft de NBB ook een pagina met meer informatie. Sommige taken worden in commissieverband uitgevoerd. De actuele bezetting van de (meeste) rollen is te vinden in het informatieblad.

Blue Drakes kan altijd meer vrijwilligers gebruiken. In de tabel is met [VACANT] aangegeven waar op dit moment de nood het hoogst is.

Functie Ingesteld in Verantwoordelijkheden en taken Tijdbesteding  Meer informatie / opmerkingen
Leden (en evt ouders) Statuten Trainen en wedstrijden spelen. Scheidsrechtertaken, tafeltaken, vervoer rond wedstrijden. Inspraak bij ALV. Graag mee doen aan vrijwilligerstaken! Wekelijks + wedstrijden en in het weekend (tijdens seizoen)  
Donateurs Statuten Geen    
Algemene Ledenvergadering (ALV) Statuten Instellen, controleren en ondersteunen van bestuur. Vaststellen contributie. Vaststellen huishoudelijk reglement. Twee avonden per jaar, plus ad hoc indien nodig.  
Voorzitter Statuten Voorzitten ALV. Vertegenwoordigen naar NBB. Voorzitten bestuursvergaderingen.    
Secretaris Statuten [VACANT] Maken jaarverslag. Eerste contactpersoon voor algemene correspondentie met vereniging. Aansturen diverse ondersteunende rollen en commissies.    
Penningmeester Statuten Beheer van verenigingsfinanciën.    
Wedstrijdsecretaris   Wedstrijden inplannen in overleg met bond en andere verenigingen.    
Scheidsrechter indeler   Inplannen van scheidsrechters bij wedstrijden.    
Scheidsrechter opleider   Zorgen dat er voldoende gekwalificeerde scheidsrechters zijn middels opleidingen.    
Ledenadministratie   Bijhouden van ledenadministratie.    
Materiaalcommissaris   Onderhoud en aanschaf van materiaal.    
Webmaster   Functioneel en technisch website beheer.  Avond per maand Beheer over andere kanalen (Whatsapp, Instagram en Facebook) is verspreid bij leden.
Technische commissie  

Ondersteunen trainers en coaches met basketball-technische kennis en beleid. Afstemmen teamindeling.

   
Kascommissie Statuten Controleren van financien van vereniging en daarover rapporteren aan de ALV.    
Vertrouwenspersoon   Het aanspreekpunt voor iedereen met vragen, zorgen of klachten over het welzijn van zichzelf, spelers, ouders of vrijwilligers.  Incidenteel  [NBB]
Evenementencommissie   [VACANT] Organiseren van evenementen ter promotie en versterking van de vereniging.    
Redactie   [VACANT] Actuele inhoud op communicatiekanalen ter promotie en versterking van de vereniging.    
Trainer   Verzorgen van trainingen. Wekelijks (tijdens seizoen)  
Coach   Coachen van wedstrijden. Wekelijks (tijdens seizoen)  
Teamcontactpersoon   Contactpersoon voor team, organiseren logistiek rond wedstrijden (van jeugdteams). Wekelijks (tijdens seizoen)