bd-logo-220-wi

Lidmaatschap

Het bestuur van Blue Drakes verwelkomt je graag als nieuw lid.

Bij Blue Drakes hebben we actieve leden vanaf 7 jaar tot 65+.Je kunt meedoen als recreant, dan doe je alleen mee met trainingen en onderlinge wedstrijdjes.Maar voor de meeste leden is competitiespelen toch de uitdaging. Dan neem je naast trainingen ook deel aan door de Basketbalbond georganiseerde wedstrijden.

Bepalingen van het lidmaatschap

  • Het lidmaatschap gaat in op de datum van ondertekening van het inschrijfformulier.
  • Het inschrijfgeld bedraagt eenmalig € 20,00.
  • Iemand die korter dan 5 jaar geleden lid was van een andere basketballvereniging dient een schuldvrijverklaring van die vereniging te overleggen.
  • Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar en gaat in op 1 juli. Het wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar.
  • Elk lid gaat akkoord met automatische incasso van de contributie per half jaar (in de maanden juni en januari).
  • Opzeggen kan met ingang van 1 januari of 1 juli door minstens vier weken van te voren schriftelijk bij de ledenadministratie op te zeggen.
  • De contributiebedragen worden per seizoen vastgesteld. Voor het lopend seizoen gelden onderstaande bedragen per half jaar.
  • Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar het Informatieblad

Aanmelding nieuw

Klik hier om je in te schrijven of meer te weten te komen over lid worden van Blue Drakes

Contributie 2015-2016 (per half jaar)

leeftijdscategorie

Competitiespelend

Recreant

Senior (22 jaar of ouder)

€ 165,00

€ 75,00

Junior (Jonger dan 22 jaar)

€ 125,00

€ 70,00

Donateur minimaal € 12,50


Deze bedragen kunnen aangepast worden in het komende seizoen na goedkeuring door de algemene
ledenvergadering. De leeftijd, die je bereikt in het kalenderjaar 2016, geldt bij bepalen van de
contributie.

Wedstrijden en trainingen

Ieder competitiespelend lid ouder dan 14 jaar is verplicht om de spelregels van het basketball te leren door het volgen van een cursus voor F-scheidsrechter. Het bestuur bepaalt wie van de leden aan de beurt is voor het volgen van de cursus.
Na het behalen van het scheidsrechtersdiploma kunnen leden worden ingedeeld om te fluiten bij thuiswedstrijden van Blue Drakes.

Ieder competitiespelend lid vanaf 12 jaar is verplicht om volgens een aan het begin van elke competitiehelft opgesteld schema bij thuiswedstrijden te tafelen (scoren of timen).

Elk team bepaalt hoe er naar de uitwedstrijden gereisd wordt. Bij junioren teams zal daarvoor vaak een beroep op de ouders worden gedaan.

Elk lid dient zich sportief en correct te gedragen, zowel tijdens de trainingen als tijdens de wedstrijden. Als handleiding daarvoor neemt hij/zij kennis van de regels voor sportiviteit en respect, opgesteld door de vereniging. In een convenant tussen Bond en club is afgesproken dat elk competitiespelend lid de gedragscode ondertekent.
 

Bijdragen aan een gezonde vereniging

De vereniging kan slechts bloeien indien voldoende leden bereid zijn om naast het meedoen aan trainingen en wedstrijden een bijdrage te leveren aan de organisatie door zich beschikbaar te stellen als trainer, scheidsrechter, bestuurslid, lid van de technische commissie of activiteitencommissie etc.
Ook het deelnemen aan de ledenvergaderingen hoort daarbij.


Jurytaken / Fluiten bij thuiswedstrijden

Van elk lid wordt verwacht dat deze zich inzet voor de vereniging door het verrichten van jurytafelwerkzaamheden (scorer, timer) of door als scheidsrechter op te treden bij thuiswedstrijden. Het schema voor deze taken wordt vooraf gepubliceerd op de website van de vereniging (www.bluedrakes.nl) en wordt ook per e-mail verstuurd. Indien men verhinderd is, dan is het de eigen verantwoordelijkheid om een vervanger te regelen. Een dienst ruilen is het eenvoudigst. Als je afwezig bent zonder vervanging kan de vereniging een boete van 5 euro in rekening brengen. In principe zijn vrijgesteld van jurytaken: bestuursleden, trainers/coaches, scheidsrechters (die per seizoen ten minste 5 wedstrijden fluiten), recreanten en leden onder de 12 jaar.